Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Objednání zboží

Matrace atypických rozměrů lze objednat přes e-shop , osobně v sídle společnosti nebo e-mailem , matrace a ostatní výrobky typizovaných rozměrů lze objednat také telefonicky. Objednávky zaslané přes e-shop jsou automaticky potvrzeny bezprostředně po odeslání na e-mail uvedený v objednávce. V akci 1+1 zdarma kupující obdrží 2 matrace u rozměru 200x80 nebo 200x90 cm u rozměru 200x160 a 200x180 cm zákazník obdrží 1 matraci se slevou 50 %.

Dodání zboží

Dopravu zboží k zákazníkovi zajišťuje prodávající, prostřednictvím smluvních přepravců, nebo vlastní dopravou. Minimálně 24 hodin před dodáním zásilky kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky , elektronickou poštou nebo SMS zprávou o plánovaném doručení. Dodáním zboží na adresu zákazníka je považováno doručení zboží k prvním venkovním dveřím nebo vstupní brány nemovitosti. V případě , že kupující zvolí platbu bankovním převodem , zboží bude odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího.

Dodací lhůty

Expresní doba dodání do 48 hodin se vztahuje pouze na matrace typizovaných rozměrů a tato doba začíná plynout od 20 hodiny v den objednání. Do této lhůty se nepočítají dny pracovního volna , dny pracovního klidu a státní svátky . Standardní doba dodání je 10 pracovních dnů. Dodací lhůtu si může zákazník vybrat ze standardní dodací lhůty , expresní dodací lhůty a dodání na přesný termín . Dodání na přesný termín si zvolí zákazník sám v internetové aplikaci , dodání atypických rozměrů s dodáním na přesný termín můsí být minimálně 10 dnů od objednání nebo po telefonické dohodě z prodávajícím je možné zadat kratší lhůtu. Dodáním na přesný termín se rozumí dodání na předem určený datum , ne však hodinu. Dodání zboží je realizováno ve všední dny.

V období vánočních svátků a nového roku si prodávající vyhrazuje právo na úpravu dodacích lhůt . Tato úprava je vždy zveřejněna na úvodní stránce www.matrace-ostas.cz .

Parametry zboží

Na přání kupujícího dodává prodávající libovolné rozměry matrace ( šířka x délka ) , po telefonické dohodě lze výšku matrace přizpůsobit požadavkům kupujícího je-li zachovaná funkčnost matrace. Výrobní tolerance matrací je +/- 1% u délky a šířky a +/- 8% u výšky matrace . Uvedená hmotnost matrace je orientační a platí pro rozměr 200x90 cm. Standardní rozměry jsou 200x80 , 200x90 , 200x160 a 200x180 cm . Matrace atypických rozměrů a matrace na dvolůžka mohou být slepeny z více kusů. Obrázky zboží na na e-shopu jsou ilustrační a dodávané zboží může být barevně odlišné.

Odpovědnost za vady a záruka

Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsícků od převzetí zboží, tato doba může být prohlášením v záručním listě, nebo uveřejněním na stránkách e-shopu stanovena delší. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad - faktura. Záruka se vztahuje na výrobní vady.

Reklamace

Postup při reklamaci:

 1. Informovat prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně.
 2. Zboží zaslat jako doporučený balík na adresu prodávajícího.
 3. Do zásilky písemně uvést důvod reklamace.

O výsledku reklamace je kupující informován sjednaným způsobem ( e-mailem , faxem, písemně) , a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, případně odstraněním závady. Při posuzování trvalé deformace matrace se vychází z ČSN 911004.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti nárok na odstoupení kupní smlouvy zaniká.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 2 či jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů od převzení zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodů. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do 14-ti dnů od převzetí zboží. Ostoupení musí být dodavateli odesláno do 14-ti dnů od převzetí zboží . Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat korespondenčně na adresu OSTAŠ CZ s.r.o. , Pivovarský dvůr 120 , 54957 Teplice nad Metují.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. Dodavatel není poviněn vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestli kupující volil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy , zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu , nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží , které od něho obdržel.
 5. Storno objednávky ze strany dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávájící bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část, nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, nebo adresu v nejratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů.

V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada zboží jiným, zrušení objednávky atd.).

Ochrana osobních údajů

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny, vyjma situace související s plněním objednávky (objednávka zboží, platební styk atd.).

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uskutečnění objednávky kupujícím.
 2. Uskutečněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uskutečnění objednávky, jakož i v den uskutečnění objednávky platnou cenu objednaného zboží, uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2017

Mimosoudní řešení sporů

V případě , že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb , který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou , může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešní spotřebitelských sporů , kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
12000 Praha 2
E-mail adr@coi.cz
Web adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online , která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Naše nové produkty

Matrace

Kvalitní matrace od českého výrobce s dodáním do 48 hodin.

Prohlédnout
naše reference

Rošty

Kvalitní lamelové rošy od českého výrobce s dodáním do 48 hodin.

Prohlédnout
Návrhy osvětlení ZDARMA

Polštáře

Jen u nás kvalitní polštáře od českého výrobce s dodáním do 48 hodin.

Prohlédnout